SMARAGDOVÁ DESKA I.

Já, Thoth, Atlanťan, mistr mystérií, strážce
záznamů, mocný král, mág, žijící z generace
na generaci, chystám se vložit do Síní Amenti,
ustanovené jako pomoc těm, kteří přijdou
potom, tyto záznamy moudrosti Velké
Atlantidy. Ve velkolepém městě Keor na
ostrově Undal v čase dávno minulém, započal
jsem tuto inkarnaci.

Vzkaz Archanděla

Nespočet starých učení a pravidel o existenci a slušnosti ztratilo svou platnost. Jsou zastaralé… přerostli jste je a jejich použitelnost.
Proto vstoupí v platnost nová pravidla, nové zákony, nová poselství moudrosti… poselství, která rozšíří vaši představivost… obléhnou hranice vašeho myšlení a reality…

Vzestup

V páté dimenzi jsme již v přímém kontaktu s naším Stvořitelem, Nebeským Otcem. V páté dimenzi je obnoven jeden z principů plánu Hyperborea, védická civilizace, ve které kdokoli z nás může komunikovat s Nejvyššími silami Kosmu bez prostředníků, a můžete se dozvědět o minulých i budoucích událostech.

Je to na nás

Mnozí si toho stále nechtějí všimnout jak nezbytné by bylo žít trochu jinak,
myslet jinak, zvyšovat jiné hodnoty, že bychom měli souznít s přírodou a mezi sebou navzájem,
mnozí stále nevidí, že jsme dostali šanci RADIKÁLNĚ se změnit.

Ladění 432Hz

A = 432 Hz, známé jako Verdiho „A“, je alternativní ladění, které je matematicky konzistentní s vesmírem.
Hudba založená na frekvenci 432 Hz přenáší blahodárnou léčivou energii,
protože je to čistý tón matematiky základní pro přírodu.

Univerzální hudba posvátné geometrie

Tajemství 432 Hz

Abychom pochopili léčivou sílu za 432 Hz, musíme nejprve znát jinou frekvenci, která je 8 Hz.
Říká se, že 8 Hz je základní „vibrace“ naší planety.

Je také známý jako „srdeční tep“ Země, stejně jako „Schumannova rezonance“ a je pojmenován podle fyzika Winfrieda Otto Schumanna, který jej matematicky zdokumentoval v roce 1952.