Vzkaz Archanděla

Nespočet starých učení a pravidel o existenci a slušnosti ztratilo svou platnost. Jsou zastaralé… přerostli jste je a jejich použitelnost.
Proto vstoupí v platnost nová pravidla, nové zákony, nová poselství moudrosti… poselství, která rozšíří vaši představivost… obléhnou hranice vašeho myšlení a reality…

Vzestup

V páté dimenzi jsme již v přímém kontaktu s naším Stvořitelem, Nebeským Otcem. V páté dimenzi je obnoven jeden z principů plánu Hyperborea, védická civilizace, ve které kdokoli z nás může komunikovat s Nejvyššími silami Kosmu bez prostředníků, a můžete se dozvědět o minulých i budoucích událostech.

Je to na nás

Mnozí si toho stále nechtějí všimnout jak nezbytné by bylo žít trochu jinak,
myslet jinak, zvyšovat jiné hodnoty, že bychom měli souznít s přírodou a mezi sebou navzájem,
mnozí stále nevidí, že jsme dostali šanci RADIKÁLNĚ se změnit.