Je to na nás


Mnoho lidí stále vidí z procesů ve vnějším světě
jen, že to přineslo potíže a radikální změnu.

Mnozí si toho stále nechtějí všimnout jak nezbytné by bylo žít trochu jinak,
myslet jinak, zvyšovat jiné hodnoty, že bychom měli souznít s přírodou a mezi sebou navzájem,
mnozí stále nevidí, že jsme dostali šanci RADIKÁLNĚ se změnit.

Mnozí stále lpí na svých starých životech, na povrchních vztazích, na třpytkách vnějšího světa,
na moci, na hře, na materiálním blahobytu, na zdánlivém štěstí … …a neuvědomují si, že současné procesy jsou důsledkem minulých desetiletí.

Dospěla generace, u které spousta z nich ani neví, co to znamená vypracovat se pro něco samostatně, ani nevědí, co znamenají skutečné hodnoty, co znamená respekt – pokora – vstřícnost – čest – pracovitost – vytrvalost – lidskost atd.

Vychovali jsme tuto generaci a nyní čelíme následkům naši výchovy.
Jaké hodnoty jsme jím odevzdali?
Rychle zbohatnout? Vykořisťování?
Rozdílnost? Zašlapání všech kolem?
Nenávist? Tyranii?
Hluboké sociální rozdíly?

Je těžké obejít se beze slov k roztříštěnosti, kterému denně asistujeme a které je přítomné v našich rodinách.

Dnes kvůli očkování, zítra kvůli čemu dovolíme, aby se historie opakovala?

Tomu napomáhají „horní“ (?) vrstvy společnosti, neboť nevědí, že všechno, co dělají bude mít následky.

Všichni dostanou zpět totéž, co provedou jiným, a v tom jsou si všichni lidé rovni.

Máme na výběr. Každý se musí rozhodnout individuálně
k čemu dáte své jméno, svého ducha, svoji duši, a za co tedy přebíráte zodpovědnost.

Co děláš pro druhé, to děláš pro SEBE.

~ Szántó Brigi ~přeloženo “by anyu”