Portál 11:11

-Od 3D přes 4D až do 5D

“Čím intenzivnější je chaos,
tím intenzivnější je zrození Nového světa,
a PHOENIX již začal ukazovat své obrysy na nové 5D Zemi.“

11. listopadu 2021 byla na Zemi trvale uzavřena energetická výměnná pole mezi 3D a 4D a byl spuštěn nový scénář přechodu přes čtvrtou dimenzi.
Nyní na fyzické úrovni je celá populace planety rozdělována vibracemi jejich jemnohmotných/jemných těl ve 3D a 4D Matrixu.

Všichni pociťujeme, jak ničivé události v mnoha zemích přibývají.

Téměř celý život prožijeme v jednom roce.
Je to proto, že uzavíráme velký, starý cyklus zkušeností a připravujeme se na vstup do nového.
Starý cyklus byla třetí hustota a nový bude pátou existenční rovinou.

V současné době tyto dvě časové frekvence koexistují a vytvářejí vír chaosu potřebný k demontáži 3D Matrixu a jeho energetické sítě a aktivaci 5D infrastruktury v plné síle.

V tomto přechodném období je těžké vidět celkový obraz.

Přesto si musíme vždy uvědomovat, co je důležité, jaké je pozadí událostí a proč určité frekvence vytrvale poutají naši pozornost.

Pro mnohé je těžké zůstat na vysokých frekvencích Míru a Lásky.
Ale musíme být v nadcházejících měsících vyvážení a vycentrovaní, abychom zvládli mocné energie, které nadále přicházejí na Zemi z Centrálních Duchovních Sluncí Místního Universa, z Mléčné dráhy a z Hélia.


Symbol souhvězdí Štíra, kde do 22. listopadu sídlí Slunce, symbolizuje nejen stejnojmenného členovce, ale je také symbolem Orla a Fénixe.


Štír představuje nižší nebo zastíněné aspekty.


V takových případech mnozí jednají na základě zvířecích instinktů a agrese, aníž by si toho všímali.

Druhý symbol, Orel, symbolizuje ty, kteří si jsou vědomi své duše a mají vhodnou intuici a moudrost, aby viděli úplný obraz hluboké změny.

Stejně jako orli se dokážou povznést nad chaos a jednat jednoznačně, přesně.

Ti z nás, kteří se přizpůsobí transformaci Země, budou následovat let Fénixe
.
To znamená úplné odloučení od minulosti a zastaralých věcí a pokračování cesty do nové reality 5D.

Není náhodou, že Fénix byl symbolem používaným hvězdnými učiteli ze Síria k popisu procesu Stvoření z Chaosu.

Po letu Fénixe můžeme mít pocit, že vše, co známe, je z nás ztraceno, takže můžeme zažít zmatek, smutek nebo hněv.

Nebo můžeme zažít hluboký vnitřní klid, přijetí a opustit tuto fázi tím, že necháme odejít nepotřebné.

Víme, že následujeme Zákony Stvoření a dovolujeme si narodit se do dalšího cyklu jako nové bytosti a zkušenosti.


Počínaje 12. prosincem 2021 si mnozí uvědomí, že promarnili spoustu drahocenného času a začnou se v rychle se měnícím světě cítit nepříjemně.

Nedostatek hledání Zdroje, projevený bolestmi Ducha, bude odhalen.
Počínaje tímto dnem spolutvůrci, Hierarchie Vyššího Světla a Galaktická komise spustí nový scénář pro obyvatele 3D Matrixu.


Z mnoha možností se objeví společný, jednotný plán, který ovlivňuje Já Jsem každého jednotlivce. Z více možností se objevuje společný, jednotný plán, který ovlivňuje kvalitu „já jsem“ každého jednotlivce.

Každý, kdo vibruje na 3D frekvencích, se ocitne v podmínkách, které budou rok od roku tvrdší.


To je způsobeno klesajícím počtem vtělených Duší, které jsou schopny pohánět události svou energií, a spočívá v základních kódech a programech 3D Matrixu.

Matrix systém 3D energetického pole Země je v režimu autonomního řízení.
Aby jej udržel, systém nepřetržitě generuje události, které odčerpávají energetický potenciál vědomých i nevědomých 3D obyvatel.


Velikost tohoto parazitního Systému a množství vitální energie, kterou do sebe absorbuje, je takové, že DONUTÍ lidi lpící na 3D, aby se probudili, aby přežili.

Mezi 12. prosincem a 21. prosincem 2021 dostane každý člověk s vysokou vibrací, který věnoval mnoho energie a času duchovnímu rozvoji, vánoční dárek.

U těch, kteří zvýšili frekvenci vědomí na stabilizační úroveň 4D Matrixu a zvýšili energetickou kapacitu svého jemnohmotného těla na maximální hodnoty 4D, provedou spolutvůrci další programy Matrixu ve čtvrté dimenzi.

Během zimního slunovratu 21. prosince, kdy bude osa rotace naší planety vůči Slunci maximálně 23° 26′, budou tyto programy aktivovány.

To znamená, že v nadcházejícím roce 2022 a v životě budoucnosti budou vytvořena zcela nová energetická spojení s jemnými poli těch, kteří vstoupí do 4D.

Pro ty, kteří jsou na 3D časových liniích s průměrnými vibračními rychlostmi a energetickou kapacitou, spolutvůrci nahrají algoritmus probuzení.

To se začne projevovat v podobě silných emočních obav ze ztraceného času a falešné životní cesty.

Vnitřní hlas obyvatel 3D bude doslova volat po spáse Ducha, který se pokusí vymanit ze začarovaného kruhu běžného života a přejít na cestu ke Zdroji.

V důsledku jejich Vyššího Já bude mnoho lidí stále více a více neodolatelně přitahováno k Pevnostem, ášramům a chrámům, nebo prostě odejdou, aby komunikovali se Zdrojem a hledali u Něj pomoc.

Zvláštností korekce 3D energetických polí je to, že každý vtělený aspekt Duší má určité meditační nebo modlitební zážitky, a to jak v přítomnosti, tak v minulých inkarnacích.

V životě takových lidí Vyšší Hierarchie Světla nepostřehnutelně vytvoří situace, kdy slyší volání k probuzení Ducha, ale zároveň je jejich vědomí zaseknuté a postrádá energii pro činy vedoucí k probuzení, Zdroj.

Některé to odradí.
Ostatní budou nadále zoufale lpět na svém dřívějším životním stylu a postojích.

Budou tací, kteří zrychlí, aby se probudili a začali svou vnitřní práci s odhodláním, odtrženi od pomíjivé reality.

Budou tací, kteří zrychlí, aby se probudili a začali svou vnitřní práci s odhodláním, odtrženi od pomíjivé reality.

V roce 2022 dojde ke globální distribuci všech vtělených Duší v energetických polích 3D a 4D a také k jejich oddělení podle vibrací na fyzické rovině.

Vysokovibrační 4D lidé ladí svá jemná těla pomocí nových vertikálních a horizontálních energetických výměnných polí a nového životního scénáře konzistentního s 4D Matrixem.

Někteří budou schopni vidět a cítit sami sebe, okolní Přírodu a Absolutno novým způsobem.

Nenechte se zmást sliby jakýchkoli prominentních channelerů nebo mistrů o masovém přechodu do 4D a meditačních praktikách a průvodcích, které automaticky přivedou úplně každého na novou úroveň vibrací na Zemi.

To je NEMOŽNÉ pro ty, jejichž vědomí je zabetonováno ve 3D.

Každý pouze vstoupí (nebo nevstoupí) do přechodu 4D podle individuálního scénáře.

Ti, kteří vnitřní prací zvýšili svou frekvenci na úroveň 4D energetických polí, již vstoupili do Matrice čtvrté dimenze.

Nyní stabilizují své vibrační pole a synchronizují své Subtilní Tělo se 4D energetickými poli.

Často se klade otázka: Kolik lidí vstoupí do 5D? Někteří říkají, že 100 % světové populace poroste, zatímco jiní si jsou jisti, že 90 % nebo 75 % a tak dále.

Takhle to není!

Ano, všichni 100% nakonec opustí současnou 3D planetu, ale ne všichni dorazí na 5D Zemi.


Není možné přejít na úroveň 5D pro ty, kteří v sobě stále nosí spoustu agrese, hněvu, nenávisti, strachu a chamtivosti.

Bohužel mnozí stále žijí na nízkých frekvencích těchto vlastností, takže si ani neuvědomují, že na to mají mnohem méně energie.


Někteří tvrdí, že událost, záblesk Slunce nebo impuls z Centrálního dne místního vesmíru nebo galaxie pomůže každému skočit do páté dimenze.


To je taky lež!

Sluneční záblesky a magnetické bouře, které jsou v dnešní době stále častější, pomáhají Zemi zbavit se zbývajících nižších energií.


Odstraňují také toxiny, které se nahromadily v lidském těle v důsledku negativních emocí, myšlenek a činů.

Sluneční plazmové paprsky a magnetické bouře urychlují odchod těch, kteří již nevyhovují 4D / 5D frekvencím.


Zkratují a spalují jejích energetická pole.
Mnozí, kteří zůstávají, si plně uvědomují, co se děje.

Každý den se další desítky milionů vydávají na cestu Duchovního znovuzrození a rozvoje.

Společně se svými fyzickými tkáněmi a krevními cévami vstupují do 5D, plně sjednoceni se svými Světelnými Těly, poté, co projdou vnitřními procesy hluboké transformace.

Více než 1,5 miliardy lidí již nashromáždilo potenciál, který potřebují, a brzy budou schopni opustit svůj současný „prachový plášť“ a vstoupit do 5D s plně aktivovaným Světelným tělem.

Tato Světelná těla jsou kopií nového fyzického těla pro každého, kdo bude v 5D a okamžitě s ním splyne.

Jsou méně husté, ale energeticky přesně kopírují svůj vzhled.

Samozřejmě to nebude jen bílá koule světla pohybující se v 5D.

Země také fyzicky zůstane a bude vyzařovat frekvence páté dimenze, se kterou se naše 5D Světelné tělo spojí. Už nebude žádná trojrozměrná energie.

Na chvíli zůstanou trosky vadného holografického 3D pro ty, kteří nechtějí 3D opustit.

Ale tyto zbytky budou brzy zcela odstraněny, stejně jako všechny staré frekvence, které půjdou na jiné planety.

Zlom nastal 11. listopadu 2021, kdy se otevřel Portál známý jako Brána Štíra.

To je také označováno jako Božská brána.
Nyní, když Země překročila další fotonický pás, je datum 11. 11. závěrečným akordem nové hraniční linie pro Gaiu, stejně jako pro nás, její děti.

Prostřednictvím této brány se mnozí z nás rozloučili se svými minulými životy v trojrozměrném světě, který existuje podle zákonů duality.

Stále více lidí našlo jiný stav, který jim umožňuje žít od nynějška jinak podle Vesmírných zákonů, které řídí prostor páté dimenze.

Všichni máme jedinečnou příležitost být prvními lidmi, kteří existují ve dvou rovinách najednou: stále jsme ve svém 3D těle a vstupujeme do 5D skrze naše vědomí a duši.


Je velmi důležité, abychom si dávali pozor na pokušení a nepodlehli provokativním akcím svého okolí a Systému, které nepochybně prověří naše síly v těchto pro nás rozhodujících dnech!

A pokaždé, když máme pocit, že ztrácíme rovnováhu a jsme připraveni spadnout z hřebene kvantových vln, které nás přenesou do páté dimenze, pamatujte, že jsme utkani z vibrací 5D a nebude nás to nic stát když ten hřeben jenom přeletíme a sotva se ho dotkneme nohama.


Prostě z toho nesmíme spadnout!

Portál 11/11 je širokou branou do Nového vědomí a mocným časoprostorovým portálem řízeným Antaraity a Plejáďany.
Je to také Portál nejblíže Galaktickému Centrálnímu Slunci.

11. listopadu 2021 Galaktická komise zapnula energie Portálu plnou silou a nyní dostáváme vlny kódu Diamantového světla, aby nám pomohly přejít do 5D.

Silné kvantové toky zesílily chaos v nižších dimenzích.

Ale čím intenzivnější chaos, tím intenzivnější zrod Nového světa, a Fénix Bird již začal ukazovat své obrysy na nové 5D Zemi.
Zprávu přijal Lev.

Překlad “by anyu“