SMARAGDOVÁ DESKA I.

Já, Thoth, Atlanťan, mistr mystérií, strážce
záznamů, mocný král, mág, žijící z generace
na generaci, chystám se vložit do Síní Amenti,
ustanovené jako pomoc těm, kteří přijdou
potom, tyto záznamy moudrosti Velké
Atlantidy. Ve velkolepém městě Keor na
ostrově Undal v čase dávno minulém, započal
jsem tuto inkarnaci.