Vzkaz Archanděla

Nespočet starých učení a pravidel o existenci a slušnosti ztratilo svou platnost. Jsou zastaralé… přerostli jste je a jejich použitelnost.
Proto vstoupí v platnost nová pravidla, nové zákony, nová poselství moudrosti… poselství, která rozšíří vaši představivost… obléhnou hranice vašeho myšlení a reality…

Ladění 432Hz

A = 432 Hz, známé jako Verdiho „A“, je alternativní ladění, které je matematicky konzistentní s vesmírem.
Hudba založená na frekvenci 432 Hz přenáší blahodárnou léčivou energii,
protože je to čistý tón matematiky základní pro přírodu.

Univerzální hudba posvátné geometrie

Tajemství 432 Hz

Abychom pochopili léčivou sílu za 432 Hz, musíme nejprve znát jinou frekvenci, která je 8 Hz.
Říká se, že 8 Hz je základní „vibrace“ naší planety.

Je také známý jako „srdeční tep“ Země, stejně jako „Schumannova rezonance“ a je pojmenován podle fyzika Winfrieda Otto Schumanna, který jej matematicky zdokumentoval v roce 1952.