VALAR MORGHULIS

„Valar morghulis”: – Každý musí zemřít!

„Valar dohaeris”: – Každý musí sloužit!

Moderní západní člověk je plný strachu ze smrti, bojuje a protestuje proti smrti.
Důvodem je materialistický světonázor, podle kterého po životě není nic jiného než velká prázdnota.

SVĚTLO SVĚTA je oproštěná od strachu: je směsí moudrosti, svobody a lásky.

To, co potřebujeme pochopit, je metafyzické pozadí světa, znalost harmonie kosmického prapůvodního řádu.

Uctívači rozkazů udělají cokoli, jen aby oddálili nevyhnutelné.
*Ale není jedno, komu sloužíme.

“SMRT NEEXISTUJE” – s tímto vědomím mizí i strach z ní:
a nezapomeňte: žádný člověk, který existuje, neumírá.

JSOU TRANSFORMOVÁNY VE SVĚTLE, A JAKO SVĚTLO EXISTUJÍ DÁL. TAJEMSTVÍ JE, ŽE SE TYTO ČÁSTICE SVĚTLA VRÁTÍ DO SVÉHO PŮVODNÍHO STAVU, VRACEJÍC SE DO JEDNOHO Z JEJICH PŘEDCHOZÍCH ENERGIÍ.

Kristus a někteří další znali toto tajemství.

JE V DUŠI JEDEN TYP SVĚTLA, KTERÝ SE NĚKDY I SHODUJE S NEBESKÝM SVĚTLEM.

Toto poznání dělá lidem život snadnějším a snesitelnějším a vede je k spiritualitě a morálce.

“Já. Mé bytí.
Jasné světlo vědomí.
Nedotknutelný očitý svědek, žijící v nás.
Jasnovidec.”

Protože jsme všichni kapkami stejného oceánu, neseme v sobě kvality oceánu.

A toto společné Jádro, toto Jediné se odráží v milionech forem, tato realita, božská část našeho bytí, jádro, Boží Já, které přebývá v nejskrytějším koutě srdce, je věčné a nedotknutelné.

„Bůh ve stvoření je souhrn všech duší.

Sám ze sebe probouzí všechny své tvory pomocí iluze časové prodlevy návratů

a bez přerušení vytváří jejich iluzorní existenci, zdánlivě nezávislou na něm, jakoby svět snů.

Osvícení tvorů je, když dostanou odpovědi na své otázky o věcech, na kterých jim nejvíce záleží:
Kdo jsem?
Z čeho jsem?
Z čeho se skládá svět?
Kdo to udělal a jak?
Odkud pocházíme?
Kam jdeme?
Jaký je účel a smysl, jaké jsou zákony tohoto světa?
Čím se zabývám, kde je mé místo ve všehomíru?
Jaké je řešení problémů, které ve svém životě mám.
Klademe si řadu otázek, které si ve skutečnosti klade Bůh, Existence sobě, v nás a skrze nás.


A když na ně najdeme odpovědi, je to sám Bůh, kdo se v nás probouzí a objevuje sám sebe.

Je to proces sebepoznání, sebezkoumání, o čem je v podstatě celé stvoření.

“Na nebi a zemi není nic, co by se mohlo dotknout Duše, byť jediným prstem, žádný oheň, žádný meč, jedině a pouze představivost.”

Pokud je pravda, že vše, co potřebujeme vědět z nejdůležitějších odkazů naši pravěkosti je, že můžeme žít beze strachu.
Pokud to není pravda, tak pak je to stejně jedno.

Co dávalo našim předkům sílu, oporu?

JEJICH VĚDĚNÍ.
Tajné učení o mystériích a zasvěcení, které nimi získali a zkušenosti.

Tradice a Pravá Víra.

Na tom je třeba stavět.
Všechno ostatní je špatné.

“Jednou z nejvyšších rozpuštění kletby je, když člověk spojí hieratické poznání prehistorie (tradice) a věčné poznání spásy (pravá víra).”

Cílem je vědomě a kolektivně očištěný individuální a komunitní způsob života, založený na posvátnosti života, na sakralitě lidského života.

Dualita současné falešné víry a falešného poznání bude nucen přenechat prostor pro jednotu Pravého Poznání a Pravé víry!

Bez ohledu na to, jak moc je nyní temnota, již „zakořenila“ a roste nové lidské vědomí -vědomí nového zlatého věku.

Neměli bychom se bát o život, ale vědomě pracovat na spáse a využít všech svých sil.

Můj život má takovou hodnotu a tolik spásy, jakou přináším sobě a ostatním.


Původním řádem hodnot je: spása na prvním místě – život je tomu ve službách.”

„Nikdy se nelekej svého nepřítele!
Buď statečný a ctnostný, aby Tě Bůh miloval!
Vždy říkej pravdu, i kdybys za to měl zaplatit životem!
Ochraňuj padlé a buď spravedliví!
Toto je Tvoje přísaha.

Člověk se může hnout na povel.
Dítě může následovat svého otce.
Ale si pamatujte, že i když s vámi hýbou králi nebo mocní, jste za svou duši odpovědní pouze vy.

Stojíc před Bohem, nemůžete říci, že jste jednali na příkaz druhých nebo že pro vás ctnost nebyla schůdnou cestou.
To nebude omluva.”

“Neuznávám moc náboženství.
Příliš mnoho horlivých, šílených a horečných snů již bylo nazváno Boží vůlí ve jménu náboženství.
Svatost nalezneš ve spravedlivých skutcích a v odvážném postoji k bezbranným.”

„Náboženství nehledá pravdu a skutečnost, ale ochranu pro slabost.
Neexistuje žádná bezvěrná osoba, protože každý potřebuje ochranu.
Ale člověk chce poznat Boha a hledá tam, kde je nejblíže své vlastní realitě.

„Hlavní ze všech nauk je, že člověk by měl znát sám sebe.
Protože pokud někdo pozná sám sebe, z toho musí poznat Boha.” (Klement)

“Kdo zná Pána, zná sám sebe.” (Hallnas)

Proto, i když jsem slabý a neschopný se postavit, hledám to místo, kde jsem nejvíc, nejsilnější.

Náboženství nehledá, ale spočívá ve stínu vyšší moci a skrývá se v Bohu.

Skrývání se je, skrývání se před sebou samým a před realitou a hledání ochrany a úkrytu.

Nebudeme-li nyní stát při sobě, společně za naše sestry a bratry, neubrání nás později peníze, moc ani strany nebo zbožňovaní politici.

Nebojte se toho, že přijdete o své peníze, dům, život, ale že přijdete o svou duši!
Nejprve vaši národní bratři, pak je řada na vás. Najdou si důvod, je jedno, kolikrát se necháte očkovat pro jejích radost…

“Nebeský Otec již utkal nit tvého života dopředu.”

Schovej se do díry, jestli chceš, tvůj život stejně nebude delší, než by měl být.”

„SABARTOI ASFALOI”!

Společenstvý Svobodných Lidí!!!

„Možná, že umřete, pokud budete bojovat.
Utečte a budete chvíli dál žít.
A až na konci budete umírat ve svých postelích, jestli byste nevyměnili dny, které mezitím uplynuly, abyste se sem jednou, jenom jednou vrátili, a zakřičeli na nepřátele, že:

„Život nám můžete vzít, ale SVOBODU NIKDY!!!“

Ócs József – bývalý učitel

překlad „by anyu“