Vzestup

„Schody vzestupu jsou vlastně ladičky obrovského nástroje.

Na každém kroku se učíme znít a vibrovat společně s tónem některého z vesmírných tvorů.

V páté dimenzi jsme již v přímém kontaktu s naším Stvořitelem, Nebeským Otcem. V páté dimenzi jeobnoven jeden z principů plánu Hyperborea, védická civilizace, ve které kdokoli z nás může komunikovat s Nejvyššími silami Kosmu bez prostředníků, a můžete se dozvědět o minulých i budoucích událostech.

Čtvrté a páté časoprostorové místo (loci) již znamenají jemně strukturovanou rovinu. Aby sem celé lidstvo vstoupilo, je zapotřebí, aby mezi námi byl dostatečný počet Osvícených. Jinými slovy, musíme se snažit dát dohromady tuto kritickou masu lidí, kteří se snaží vzestoupit, přejít do další oktávy vývoje. Lidstvo jako celek však ještě nemá mystické vývojové zkušenosti.

Znovu se před nás dostává fenomén kolektivního vědomí, která vyhlazuje jednotlivé percepční schopnosti k průměru. Ještě jsme nedosáhli stavu být připraveny na změny, které nás čekají, ale už zakolísaly myšlenky, že život má pouze materiální stránku. Mnozí nejsou schopni toto “plastické bytí” tolerovat, stát ani tady ani tam, nebo i tu i tam. Celosvětově je proto stále častější tzv. nečekaný odchod. Dokonce dostal jméno: „náhlá smrt“.

Zamotané, chaotické vědomí je příčinou téměř všech nemocí a smrtí. Celkově se ale situace zlepšuje, blížíme se k primárnímu plánu, tedy k plánu Hyperborea. Můžeme také říci: Severní vítr změny zavál od Polární hvězdy. Nemusíme se bát, že do naši Zemi narazí nějaké vesmírné těleso, a zničí veškerý pozemský život. Bylo to potvrzeno Stvořitelem.

Řekl: Udržujte osu Země rovnou!

Díky tomu se můžete bez obav vrátit do stavu rozšířeného vědomí bez jakékoli univerzální katastrofy, a můžete se znovu stát vaším vlastním Nejvyšším Já.”

Arkadij Petrov: Plán Hyperborea